Programy


Arabski klasyczny

Arabski klasyczny jest językiem arabskiej literatury, nauki, polityki i mediów. Jeśli chcesz czytać

arabskie książki, gazety i artykuły naukowe, słuchać arabskiego radia lub prowadzić oficjalną
korespondencję albo po prostu być w stanie przeczytać szyld sklepu czy znak drogowy –
arabski klasyczny jest niezbędny. Arabski klasyczny pochodzi od arabskiego koranicznego i jest
do niego bardzo podobny, choć niekiedy gramatyka współczesnej odmiany klasycznego
arabskiego jest nieco upraszczana.

Dobrze, ale czy ktoś naprawdę porozumiewa się w klasycznym arabskim?

Klasyczny arabski funkcjonuje jako lingua franca świata arabskiego, pozwalając Arabom z
różnych krajów komunikować się między sobą. Jest to język nauczany w szkołach i w
uniwersytetach i większość ludzi zna go na poziomie komunikatywnym.

Klasyczny arabski jest bardziej skomplikowany od regionalnych dialektów arabskich i nauczenie
się go wymaga więcej wysiłku, jest to jednak język wart swej ceny. Klasyczny arabski to serce i
dusza języka arabskiego i największy skarb kultury arabskiej. Znajomość arabskiego
klasycznego otwiera drzwi do świata arabskiego.

Oferujemy dwa tryby nauki arabskiego klasycznego:

– normalny: 15 godzin lekcji w ciągu tygodnia poświęconych standardowemu kursowi
arabskiego klasycznego

– intensywny: 20 godzin lekcji w ciągu tygodnia poświęconych standardowemu kursowi
arabskiego klasycznego oraz dodatkowym zajęciom poświęconym komunikacji oralnej

 

Korzystamy z poniższych podręczników:

  • NaHwa ennaHo (notre propre programme conçu au Lessane Arabi Center)
  • Al-kitaab bayna yadayk (programme saoudien)
  • Al-kitaab fi-ta’alum al-‘Arabiya (programme américain)
  • Arabisch intensiv (programme de l’université de Bochum  – Allemagne)
  • Mastering Arabic (programme anglais)
  • Advanced Media Arabic (de l’université de Leeds – Royaume-Uni)
  • Learn Arabic in Europe (programme syrien)
  • Al-Nahwu Al-Wadih (Liban)
  • Al Kitab Al Assassi (programme tunisien)

 

Na życzenie uczniów możemy także korzystać z innych podręczników zgodnych z ich
preferencjami.

Chcemy dać Ci pewność, że Twój poziom znajomości arabskiego będzie zrozumiany i
doceniony na całym świecie. Dlatego nasze kursy są zorganizowane zgodnie z wytycznymi
Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (ESOKJ, CEFR). Ocenimy Twój poziom
znajomości języka podczas pierwszej lekcji i dobierzemy kurs zgodny z Twoją dotychczasową
wiedzą i umiejętnościami.

 

A1.1 (wstępny): kurs dla początkujących. Nauczysz się arabskiego alfabetu (abjadu) i
wymowy, poznasz także strukturę prostych zdań.

Kurs odpowiedni dla uczniów nie znających arabskiego. 4 tygodnie, 60 godzin.

A1.3 (początkujący): kurs dla początkujących intensywniejszy od kursu wstępnego. Nauczysz
się arabskiego alfabetu (abjadu) i wymowy oraz podstaw gramatyki, a także rozpoczniesz pracę
nad umiejętnością rozumienia ze słuchu.

Kurs odpowiedni dla uczniów nie znających arabskiego. 8 tygodni, 120 godzin.

A2.2 (średniozaawansowany niższy – wstępny): poszerzysz swoją znajomość gramatyki i
słownictwa i rozwiniesz umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu.
Podczas zajęć skupimy się szczególnie na czytaniu oraz wprowadzaniu gramatyki bardziej
skomplikowanej niż poznałeś/aś na poziomie A1.

Kurs odpowiedni dla uczniów znających arabski na poziomie A1 – absolwentów jednego z
naszych kursów A1 lub ocenionych tak przez swojego nauczyciela z Centrum Lessane. 8
tygodni, 120 godzin.

 

B1.1 (średniozaawansowany niższy): poszerzysz swoją gramatykę i słownictwo i
rozpoczniesz czytanie coraz bardziej autentycznych tekstów. Nauczysz się także pisać
pierwsze dłuższe teksty ciągłe. Poprawisz umiejętności czytania i mówienia, co umożliwi
prowadzenie bardziej interaktywnych i nieschematycznych konwersacji.

Kurs odpowiedni dla uczniów znających arabski na poziomie A2 – absolwentów jednego z
naszych kursów A2 lub ocenionych tak przez swojego nauczyciela z Centrum Lessane. 8
tygodni, 120 godzin.

 

B1.2 (arabski w mediach): specjalistyczny kurs skupiający się na budowaniu słownictwa i
gramatyki niezbędnych dla rozumienia sensu artykułów w gazetach, audycji radiowych czy
wiadomości telewizyjnych. Używamy autentycznych źródeł o rosnącym poziomie trudności.

Kurs odpowiedni dla uczniów znających arabski na poziomie A2/B1 – absolwentów jednego z
naszych kursów A2/B1 lub ocenionych tak przez swojego nauczyciela z Centrum Lessane. 8
tygodni, 120 godzin.

 

B1.3 (średniozaawansowany): skupisz się na poszerzaniu i doskonaleniu słownictwa oraz
rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, co przygotuje Cię do kontynuowania nauki na własną
rękę. Na tym poziomie wprowadzamy pierwsze elementy stylistyki i korzystamy z autentycznych
materiałów źródłowych.

Kurs odpowiedni dla uczniów znających arabski na poziomie B1 – absolwentów jednego z
naszych kursów B1.1 lub B1.2 lub ocenionych tak przez swojego nauczyciela z Centrum
Lessane. 8 tygodni, 120 godzin.

 

B2.3 (średniozaawansowany wyższy): ciągła poprawa płynności w mowie i piśmie oraz praca
ze skomplikowanymi i technicznymi tekstami i źródłami, jak artykuły naukowe czy wykłady
uniwersyteckie.

Kurs odpowiedni dla uczniów znających arabski na poziomie B1 – absolwentów kursu B1.3 lub
ocenionych tak przez swojego nauczyciela z Centrum Lessane. 8 tygodni, 120 godzin.

C1.1 (zaawansowany): nauka oparta o pracę z autentycznymi tekstami (klasycznymi i
współczesnymi). Poznasz stylistyczne różnice między różnymi gatunkami literackimi, będziesz
też pisać długie teksty (takie jak eseje).

Kurs odpowiedni dla uczniów znających arabski na poziomie B2 – absolwentów naszego kursu
B2 lub ocenionych tak przez swojego nauczyciela z Centrum Lessane. 8 tygodni, 120 godzin.

C2.1 (ekspert): doprowadzisz swoje umiejętności językowe do perfekcji poprzez pracę z
zaawansowanymi podręcznikami i materiałami źródłowymi dostosowanymi do Twoich
zainteresowań.

Kurs odpowiedni dla uczniów znających arabski na poziomie C1 – absolwentów naszego kursu
C1 lub ocenionych tak przez swojego nauczyciela z Centrum Lessane. 8 tygodni, 120 godzin.

 

Arabski marokański (Darija)

Arabski marokański (Darija) to dialekt arabskiego używany powszechnie w Maroku. Darija
pochodzi od arabskiego klasycznego, jednak na przestrzeni dziejów przejął wiele elementów
francuskiego, hiszpańskiego i różnych języków berberyjskich. Gramatyka i słownictwo dialektu
Darija są prostsze niż w arabskim klasycznym, dzięki czemu jest on łatqiejszy w nauce. Darija
to język marokańskiej ulicy i dnia codziennego, idealny, jeśli chcesz mieszkać lub pracować w
Maroku. Pamiętaj jednak, że Darija niekoniecznie będzie zrozumiała dla mieszkańców innych
krajów arabskich, szczególnie na wschód od Tunezji.

Darija nie jest językiem akademickim, dlatego uczymy go w oparciu o autorski program
opracowany w Centrum Lessane Arabi. Zajęcia z Darija prowadzimy przez cały rok, bez
ustalonego kalendarza akademickiego.

Nauczanie dzielimy na trzy poziomy zaawansowania:

Początkujący: około 80 godzin

Średniozaawansowany: około 80 godzin

Zaawansowany: około 80 godzin

 

Address: Adress: 102 Arset Sbai Semlalila, Marrakech 40000
Whatsapp: +212.6.96.19.81.43 (Salim)
Whatsapp: +212.6.58.80.33.84 (Oum Farah)
Contact: infolessane@gmail.com
Facebook page

Map
Partner