Meetings and Conferences


Of u nu Arabisch leert of niet, ons centrum organiseert verschillende evenementen waarmee u meer te weten kunt komen over de Maghreb-cultuur en het Marokkaanse leven. Dankzij onze samenwerking met professoren van onder meer de Cadi Ayyad University kunnen we lezingen en workshops organiseren over onderwerpen die relevant zijn voor ons taalcentrum. Deze evenementen duren meestal 4 uur. Onderwerpen als sociologie, islamitisch recht en de Arabische taal worden besproken. Onze sprekers hebben, naast beheersing van hun disciplines, veel ervaring, waardoor hun onderwerpen toegankelijk zijn.

Hier zijn enkele onderwerpen die we in ons taalcentrum behandelen en die er voor zorgen dat de uitgenodigde sprekers echte experts op hun gebied zijn:

Culturele uitwisseling

Dit onderwerp richt zich op de voortdurende uitwisseling tussen Europese, Noord-Amerikaanse en Maghreb-culturen. Leer over het mechanisme van culturele interactie in de context van de hedendaagse politiek en samenleving.

Sociologie en de ontwikkeling van de Marokkaanse samenleving

Hier spreken we van de ingrijpende transformatie van de Marokkaanse samenleving in het afgelopen decennium. De belangrijkste thema’s zijn gendergelijkheid, de status van vrouwen, het onderwijssysteem en vrijheid van godsdienst.

Politicologie

Dit onderwerp gaat over de de vijf landen die de moderne Maghreb omvatten (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauritanië). We zullen veiligheid, stabiliteit, arabisering van de regio en de status van etnische en religieuze minderheden bespreken in de context van internationale politiek en diplomatie.

Islamitische financiën

Ontdek het recente onderwerp van ‘Participative Finance’ en de introductie van islamitische banken in Marokko. Studenten die deelnemen aan deze lezing, verwerven inzicht in economische basisconcepten en leren om de principes van islamitische financiering te begrijpen.

Religies

U kunt hier meer te weten komen over de rijke religieuze geschiedenis van Marokko. Van het Soefisme en de invloed ervan op de Marokkaanse samenleving tot het Sefardische jodendom en de impact ervan op de Marokkaanse geschiedenis.

Opleiding

Meerdere professionals zullen graag hun verschillende didactische benaderingen uitwisselen tijdens deze lezing. De opvoeding van jonge meisjes op het platteland en verlaten kinderen zijn onderwerpen die we zullen behandelen. We kunnen deze gesprekken combineren met bezoeken aan interessante plaatsen, zoals landelijke scholen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Address: Adress: 102 Arset Sbai Semlalila, Marrakech 40000
Whatsapp: +212.6.96.19.81.43 (Salim)
Whatsapp: +212.6.58.80.33.84 (Oum Farah)
Contact: infolessane@gmail.com
Facebook page

Map
Partner